Bokningsvillkor

1. Innan du bokar en behandling

 • För att boka en behandling behöver du vara minst 18 år gammal.
 • Genom din bokning godkänner du att vi sparar personlig information om dig i enlighet med vår integritetspolicy.
 • Hos oss får du inte välja vem som ska utföra din behandling. Du kan däremot önska. Att ställa krav på att få en viss hudterapeut i samband med din bokning är inte tillåtet. Du som kund får inte diktera egna bokningsregler såsom ”Jag vill bara ha Sonja annars får ni avboka denna bokning”. Önskemål liknande dessa kommer inte tillgodoses och om du som kund vägrar få din behandling utförd av tillgänglig person vid bokat tillfälle kommer du istället, via faktura, debiteras hela kostnaden av din bokade behandling. Genom att boka en behandling godkänner du detta.
 • Alla våra tider är cirkatider. Vi försöker givetvis alltid vara i tid men av olika anledningar är det inte alltid möjligt. Räkna därför med att din behandling kan förskjutas upp till cirka 15 minuter. Att en behandling inte startar exakt på bokat klockslag är inte skäl till ett rabatterat pris. Vi rekommenderar att inte boka några andra tidskritiska åtaganden i direkt anslutning till din behandling.
 • Barn får under inga som helst omständigheter medtagas till salongen i samband med en bokad behandling. Barn får inte lämnas i väntrum under behandling och de får inte sitta bredvid dig medan din behandling utförs. Om barn ändå medtages till salongen kommer vi inte utföra din bokade behandling, utan istället behöva debitera dig 50 % av summan för den bokade behandlingen. Om så önskas kommer behandlingen sedan bokas om till ett annat tillfälle. Ovanstående gäller givetvis även om ditt barn är sjukt.

2. När du bokat din behandling

 • Direkt efter att din behandling bokats skickas en bekräftelse ut via både e-post och SMS för att verifiera att bokningen gjorts korrekt. Det är ditt ansvar som kund att säkerställa att du fått en bekräftelse på att din bokning genomförts.
 • Vi skickar ut en påminnelse via e-post cirka 48 timmar innan din bokade behandling samt en SMS-påminnelse cirka 24 timmar innan. Detta kräver dock att du angivit korrekta uppgifter under bokningen. Bokningspåminnelserna är en extra service och det är ditt eget ansvar att säkerställa att du vet när din bokade behandling ska utföras. Att du inte fått någon bokningspåminnelse är inte en godkänd anledning att utebli från bokad behandling.

3. Avboka eller ångra din behandling

 • Avboka din behandling kan du göra på två sätt. (1) Antingen via knappen Kundlogin direkt i Online-bokningen. (2) Alternativt via ett e-post-meddelande till hello@baresolutions.se. En avbokningsbekräftelse skickas ut via e-post så snart vi noterat din avbokning. Givetvis kan du göra din avbokning via e-post även om vi inte har öppet. Spara dock en kopia av ditt mejl tills dess att du mottagit en avbokningsbekräftelse från oss. Avbokning kan inte göras via telefon.
 • Bokningar gjorda i salongen: Avgiftsfri avbokning av en behandling kan göras fram till 24 timmar innan bokad tid. Avbokas behandlingen senare än detta kommer du debiteras 50 % av kostnaden för din bokade behandling.*
 • Bokningar gjorda online, via e-post eller telefon: Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra bokningar gjorda online, via e-post eller telefon i upp till 14 dagar efter det att bokningen gjordes. Genom att gå vidare och slutföra din bokning godkänner och samtycker du dock till att vi tar ut en avgift om 50 % av bokningens totala kostnad i fallet att en ångring eller avbokning av bokningen görs senare än 24 timmar innan bokad behandling.*

4. Om du är sen till eller uteblir från din behandling

 • Om du, oavsett anledning, uteblir från en bokad behandling utgår full debitering för den bokade behandlingen. Detta gäller alltid, för alla kunder (nya som gamla) och oavsett anledning.*
 • Vid sen ankomst till en bokad behandling gör vi givetvis vad vi kan för att hinna med din behandling. Är detta inte möjligt godkänner du i och med din bokning att vi behöver debitera dig för hela kostnaden för din bokade behandling även om bokad behandling inte kan utföras.
 • Om du bokat en kostnadsfri konsultation eller ett kostnadsfritt återbesök och uteblir från detta kommer du inte kunna boka några fler behandlingar hos oss. Önskar du ändå boka en behandling är du då välkommen att kontakta oss via e-post och förklara ärendet.

Vanliga frågor - Bokningar och behandlingar

Vad är sista-minuten-tider och hur bokar jag dem?

Så kallade sista-minuten-tider är ett populärt inslag bland våra bokningar. Kortfattat avser dessa tider en specifik, rabatterad behandling förlagd till en specifik tid. Sista-minuten-tider läggs endast ut om det faktiskt behövs för att fylla ut tomma tider i vår bokningskalender. Kort förklarat; är vi fullbokade finns det inga sista-minuten-tider. Sista-minuten-tider läggs alltid ut med kort varsel och inte efter något specifikt schema. Önskar du boka en sista-minuten tid gäller det att hålla koll på vår online-bokning under Last Minutes.

En behandling blir inte automatiskt en sista-minuten behandling bara för att den bokas sent. Våra ordinarie priser gäller alltid såvida vi inte själva lagt ut en sista-minuten-tid.

Varför går det inte att ringa er?

Därför att vi så långt det är möjligt sköter all vår kundkontakt via e-post. I regel är samtliga anställda alltid upptagna med behandlingar under våra öppettider. Däremot uppstår det oftast tidsluckor mellan bokningar vilket gör att vi då, flera gånger om dagen, har tid att besvara frågor och bokningsförfrågningar via e-post.

Du når oss via: hello@baresolutions.se

Mitt barn är förkylt, får hen vänta i salongen under behandlingen?

Tyvärr inte. Som vi skriver i våra bokningsregler tillåter vi inte barn i salongen under en pågående behandling. Detta bottnar dels i att allt arbete som utförs kräver en lugn miljö samt i att våra anställda varken kan eller ska ta hand om barn i salongen. Våra kunder betalar även för att behandlingarna utförs på ett professionellt sätt, något vi anser inte är möjligt om barn befinner sig i salongen.

Är ditt barn sjukt rekommenderar vi att du bokar om din behandling till ett annat tillfälle. Görs avbokningen senare än 24 timmar innan bokad behandling kommer du debiteras för 50 % av den bokade behandlingen. Detta är givetvis tråkigt, men nödvändigt för att salongen ska fungera.

Jag är inte nöjd med min behandling, vad gör jag?

Vi älskar feedback! Om du, på vilket sätt som helst, har kommentarer eller funderingar kring ditt besök är du mer än välkommen att kontakta oss via e-post (hello@baresolutions.se). Känner du dig missnöjd eller misstänker att komplikationer uppstått i samband med en behandling är det viktigt att du hör av dig så fort som möjligt för att vi ska kunna lösa eventuella problem direkt!

Vid reklamation av en behandling där en felaktighet uppstått, vilken vi kan anses vara ansvariga för och som faller utanför de ramar som finns för den aktuella behandlingen, följer vi Konsumentköplagen och erbjuder ett eller flera kostnadsfria återbesök för att korrigera eventuella felaktigheter. En retur av kostnaden för en behandling görs endast i fallet att felet som uppstått, av läkare, kan härledas till den faktiska behandlingen samt att en korrigering av behandlingen i det fallet skulle kunna förvärra den uppkomna situationen.

Varför kan jag inte välja vem som ska utföra min behandling?

Alla som arbetar hos bare solutions är anställda och behöver arbeta sina kontrakterade timmar samt har rätt till semester, lediga dagar och andra enligt lag fastslagna anställningsförmåner. Att låta kunder välja en personlig hudterapeut vid varje behandling är utifrån detta dessvärre inte hållbart varken ekonomiskt eller schemamässigt. Samtliga anställda ska givetvis alltid ge samma service och ha samma goda bemötande gentemot dig som kund.

Erbjuder ni studentrabatter?

Nej, i nuläget erbjuder vi inga speciella rabatter för studenter. Istället brukar vi tipsa om att hålla utkik efter våra sista-minuten-tider, vilka är rabatterade från början. Då studenter många gånger är lite mer flexibla med tider har vi sett att detta system fungerat bra för den som vill få tag i rabatterade behandlingar.

Varför måste man vara 18 år för att boka en behandling?

Det inte finns ingen lag som reglerar hur gammal man behöver vara för att genomföra en skönhetsbehandling i Sverige. Då föräldrar/vårdnadshavare däremot är ansvariga för en person tills denna fyller 18 år känns det från vår sida oansvarigt att ingå avtal med personer under 18 år.

En del av våra behandlingar är heller inte passande för personer under 18 år då hormonella förändringar kan påverka behandlingarna negativt och göra efterbehandling svårare.

Är du under 18 år och gärna vill boka en av våra behandlingar är du däremot alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi kan sedan boka en konsultation tillsammans med din förälder / vårdnadshavare där vi går igenom vilka behandlingar som eventuellt skulle kunna fungera för just dig.

Viktigt att notera är att personer under 18 år alltid måste ha förälder / vårdnadshavare med sig under hela behandlingen samt att behandlingen skriftligt behöver godkännas av förälder / vårdnadshavare.

Vanliga frågor - Förseningar och avgifter

Varför påbörjades inte min behandling på bokat klockslag?

Vår intention är att alltid påbörja din behandling senast den bokade tiden. Dock händer det ibland att behandlingar drar ut på tiden och att vi av den eller andra anledningar blir sena. Våra behandlingstider är baserade på genomsnittskunden, vilket inte överensstämmer med alla människor. Vi kan oftast heller inte i förväg veta att en kunds behandling kommer ta längre tid än planerat.

Utifrån detta rekommenderar vi att du inte bokar några tidskritiska möten eller andra åtaganden direkt i anslutning till din behandling. Vi informerar även om detta i våra bokningsregler samt tydliggör att alla våra tider är cirkatider samt att en behandling som blir något senarelagd inte är grund för att få behandlingen rabatterad.

Min avbokning var fem minuter sen, då kan jag ju inte behöva betala någon avgift för sen avbokning?

Eftersom vi vill behandla alla kunder på exakt samma sätt kan vi inte ha en flytande gräns för när en avbokning behöver göras. Avbokningar gjorda senare än 24 timmar innan bokad behandling kommer alltid debiteras enligt de regler du godkände i och med din bokning. Gränsen är satt till 24 timmar för att vi ska ha en chans att hitta en annan kund till den tid som blir ledig i och med din avbokning.

Varför tar ni ut en avgift om jag blir akut sjuk eller är med om en olycka och därför inte kan avboka min behandling i tid eller ta mig till min bokade behandling?

Det är alltid hemskt när olyckor, sjukdomar eller andra incidenter inträffar. Problemet för oss som företag vid dessa tillfällen är att vi alltid måste kunna betala vår personal samt våra omkostnader. Gör vi inte det finns det inte längre något företag.

När en behandling inte avbokas alternativt avbokas för sent för att att vi ska kunna ge den tomma platsen till en annan kund behöver vi fortfarande betala lön till den person som var avsatt att utföra den bokade behandlingen. Ovanpå detta behöver vi även betala lokalhyra, lån, el, Internet-avgifter, bokningssystem, bokförningskostnader, lokallarm, försäkringar och alla andra utgifter vi har för att kunna hålla verksamheten i gång.

Hade sena avbokningar eller uteblivna kunder uppstått tre gånger om året hade det varit ekonomiskt försvarbart att inte ta ut några avgifter. I verkligheten händer det snarare flera gånger i veckan. Så kort sagt tar vi ut en avgift för att kunna fortsätta driva salongen.

Så om jag ramlar och bryter benet på vägen till min behandling ska jag ändå behöva betala för den?

Vi förstår självfallet att våra bokningsregler inte passar alla. Det vore en omöjlighet. Av samma anledning förstår vi givetvis att du istället bokar din behandling hos någon annan salong (det finns många bra ställen!).

Anledningen till varför vi väljer att ha exakt samma regler för alla och för alla tillfällen är för att vi varken kan eller bör särbehandla kunder på något sätt. Av denna anledning gäller samma regler och avgifter i samband med en sen avbokning eller en utebliven behandling oavsett om du försover dig, om ditt barn blivit sjukt eller om du är med om en olycka.

I relation har vi heller inte möjlighet att bestämma exakt vid vilken typ av incident en kund eventuellt ska exkluderas från ovanstående regler. Vi kan omöjligt bestämma att en kund som blev inkallad att arbeta i sista stund har mer rätt än en kund som blivit förkyld att slippa eventuella avgifter för sen avbokning eller utebliven behandling. Därför har vi valt att ha exakt samma regler för alla. Ny kund som återkommande.

Vi respekterar och förstår även att du inte driver ditt eget företag på detta sätt, att du har andra lösningar för att betala dina anställdas löner på och att du känner att vårt sätt må vara ett dåligt sådant att driva företag på. Återigen, vi kan omöjligt passa alla. Något vi respekterar och accepterar.

Jag anser att ni har gjort fel som skickat ut en faktura eller att ni på annat sätt inte följt lagen, hur kan vi ta detta vidare?

Det sista vi vill göra är att göra något faktiskt felaktigt eller olagligt. Skulle du dock känna att så är fallet och ovanstående information heller inte givit dig svar på dina funderingar önskar vi givetvis att du tar kontakt med oss via hello@baresolutions.se så vi kan försöka reda ut vad som blivit galet.

Skulle vi mot förmodan inte kunna lösa ärendet oss emellan välkomnar vi självfallet att ärendet anmäls till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Om de väljer att pröva ärendet och det framkommer att vi gjort något felaktigt följer vi alltid deras rekommendationer och utlåtanden.