Boka behandling

Tänk på att du genom din bokning godkänner samtliga nedanstående regler och förväntas följa dem. Du samtycker även till att vi tar ut en avgift vid avbokningar gjorda senare än 24 timmar innan bokad behandling samt att du debiteras full kostnad om du uteblir från din behandling. Det är upp till dig som kund att göra dig införstådd med vilka regler och skyldigheter du behöver rätta dig efter i och med din bokning. Inga undantag görs från nedanstående regler.